Acer

Professionals de l’acer

Més de 50 anys conformant diferents qualitats d’acer per a les aplicacions més diverses. Sabem quina qualitat d’acer necessites i sabem com perfilar-lo.

Estoc de material

Disposem d’un gran estoc de material en diverses qualitats i gruixos, tant en format bobina com en format fleix.

Diversitat de qualitats/formats

Diverses qualitats de material disponibles en diferents gruixos i formats

Disponibilitat immediata

2 línies de tall que aporten flexibilitat i disponibilitat immediata de material.

Certificat 3.1.

Fiabilitat total mitjançant el certificat 3.1. de màxima garantia. Document emès pel fabricant en què declara que els productes subministrats són conformes als requisits de la comanda i que inclou resultats d’assajos. Els certificats 2.1. i 2.2. no ofereixen aquesta garantia.

Assaig de tracció

Comprovació del límit elàstic i la càrrega de ruptura del material mitjançant assajos de tracció.

Acer galvanitzat

NORMA UNE – EN 10346 Utilització: certa resistència mecànica i bona resistència a la corrosió. Límit elàstic garantit
Descripció
Xapes i bobines d’acer estructural galvanitzades en continu per immersió en calent. Gruix ≤ 4 mm
Designació
S220GD
S250GD
S280GD
S320GD
S350GD
S550GD
L. elàstic (N/mm2)
220
250
280
320
350
550
R. tracció (N/mm2)
300
330
360
390
420
560
Recobriment
Z (zinc) o ZF (ferro-zinc) ... 275 (massa de recobriment g/m2)
Tipus de recobriment Z100 Z140 Z180 Z200 Z225 Z275 Z350 Z450 Z600
gr./m2
100
140
180
200
225
275
350
450
600
Micres (2 cares)
14
20
25
28
32
38
50
64
84
al 50%
7
10
12.5
14
16
19
25
32
42
Màxim 1 cara (60%)
8.4
12
15
17
19
23
30
38,4
50,4
Mínim 1 cara (40%)
5.6
8
10
11
13
15
20
25,6
33,6

Acer laminat en calent

NORMA UNE – EN 10025-2 Utilització: bàsicament és acer de tipus estructural
Descripció
Productes laminats en calent d’acers per a estructures
Designació
S 235
S 275
S 355
L. elàstic (N/mm2)
235
275
355
R. tracció e < 3 (N/mm2)
360-510
430-580
510-680
R. tracció e ≥ 3 (N/mm2)
360-510
410-560
470-630

Acer laminat en calent d’alt límit elàstic

NORMA UNE – EN 10149 Utilització: diverses
Descripció
Productes plans d’acer soldable, laminat en calent i d’alt límit elàstic per a conformació en fred
Designació
S315MC
S355MC
S420MC
S460MC
S500MC
S550MC
S600MC
S650MC
S700MC
L. elàstic (N/mm2)
315
355
420
460
500
555
600
650
700
R. tracció e < 3 (N/mm2)
390-510
430-550
480-620
520-670
550-700
600-760
650-820
700-880
750-950
Composició
MC: composició del gra fi, la qual cosa incrementa el límit elàstic

Assaig de boira salina

Galvanitzat per immersió en calent (20 µm) després de sis setmanes

Postgalvanització (85 µm) després de dotze setmanes

Magnelis® (20 µm) després de 34 setmanes

Mostres després d’assaig en boira salina. ArcelorMittal Global R&D

Acer amb recobriment aliatge zinc-magnesi

Màxima protecció de l’acer davant la corrosió en entorns altament agressius. El recobriment metàl·lic zinc-magnesi proporciona a l’acer una protecció superficial excepcional, amb una resistència a la corrosió superior a la d’altres recobriments metàl·lics. La reparació automàtica de les vores tallades, on s’acostuma a iniciar la corrosió, fa d’aquest recobriment una solució òptima sense precedents i proporciona un revestiment més uniforme i lleuger a les estructures i més vida útil. Ideal per a tot tipus d’obra exterior i, especialment, per a obres exposades a la corrosió, ja sigui ambiental, salina, en entorns alcalins, amb clorur, amoníac, o per condicions meteorològiques adverses.

NORMA UNE – EN 10346 Utilització: Certa resistència mecànica i bona resistència a la corrosió
Descripció
Xapes i bobines d’acer estructural galvanitzades en continu per immersió en calent. Gruix <= 4 mm
Designació
S220GD
S250GD
S280GD
S320GD
S350GD
S390GD AM FCE
L. elàstic (N/mm2)
220
250
280
320
350
390
R. Tracció (N/mm2)
300
330
360
390
420
460
Recobriment
ZM (zinc-magnesi) ... 250 (massa de recobriment g/m2)
Tipus de recobriment ZM90 ZM120 ZM175 ZM195 ZM250 ZM310 ZM430
Micres (2 cares)
7
9
13
16
19
24
35

Acer prelacat

L’acer prelacat està compost per diverses capes que proporcionen a l’acer les seves característiques estètiques i funcionals. Aquestes capes són: metall base, recobriment metàl·lic, pretractament, imprimació i recobriment final tant a la cara superior com a la inferior.

Blanc Pirineu

Blanc ostra

Gris perla

Silver metàl·lic

Sorra 2000

Verd clar

Verd Navarra

Blau llac

Vermell Coral

Vermell teula

Vermell Baztan

Negre Dextar

Assessora’t a la nostra oficina tècnica

Posem a la teva disposició la nostra oficina tècnica perquè puguis consultar tots els teus dubtes o propostes.

    Nacional II-a, Km. 448 C.P 25181 SOSES (Lleida) España

    +34 973 790 100

    +34 973 791 061

    comercial@brausa.es